Tradelin.cz - orientační kalkulátor

Výpočet je pouze ORIENTAČNÍ - skutečná výše průměrné mzdy je vyhlašována stat. úřadem za 1 - 3 čtvrtletí příslušného roku.
Pro náš orientační výpočet se vychází z průměrné mzdy cca 24 408,- Kč z čeho vyplývá, že odběrem zboží u naši firmy ve výši cca 170 856,- Kč bez DPH /24 408 x 7 = 170 856,-Kč/ můžete nahradit 1 zaměstnance se ZPS.
Odvod do státního rozpočtu při orientační průměrné mzdě 24 408,- Kč činí její 2,5 násobek t.j. cca 61 020,- Kč odvod za jednoho zaměstnance (ZPS). Přesný přepočtený počet zaměstnanců se ZPS, které Vám naše firma může nahradit Vám upřesníme vždy za každé předchozí čtvrtletí po odeslání výkazu.

Orientační online kalkulátor

Datum:

Zadejte:

Počet zaměstnanců celkem:

osob

Z toho počtu osob je se Zp:

osob

vypočteno:

Dle zákona č. 435/2004 Sb. lze povinný podíl splnit následovně:

a.

zbývá celkem nahradit:

osob

b.

aneb nákupem zboží ve výši:
v sledovaném období (kalendářní rok).

c.

aneb odvodem částky:
do státního rozpočtu.

anebo také zadejte:

K dnešnímu datu bylo odebráno zboží za:

vypočteno:

Dle zákona č. 435/2004 Sb.:

Nahrazena tak byla zatím povinnost zaměstnávat:

osob

přesněji:

osobTradelin, s.r.o.
Bohunická 576/52
619 00 Brno
e-mail: info@tradelin.cz