Spolupracujeme s Ústavem sociální péče Kociánka Brno

Inovační Voucher - Projekt Ecoluxin 2
je spolufinancován Evropskou Unií.
Zpracování testů biologické rozložitelnosti vzorků čistících prostředků a stanovení potenciální toxicity na aktivovaný kal. Výsledky budou využity při dalším vývoji ekologicky šetrných čistících a pracích prostředků (eco-friendly products).


OP-PIK